Certame de Literatura LGTBI+

Atlantic Pride tamén é cultura e rede activista, por iso nesta edición 2024 volvemos coa III edición do Certame de Literatura LGTBI+ que organizamos en colaboración coa Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña a través do club de lectura QUEERuña, un grupo de lectura que se reúne mensualmente desde o 2016 nas bibliotecas da cidade para ler e debater sobre cultura LGTBI+.

Este certame pretende visibilizar as diversidades sexuais e de xénero e vivenciar as experiencias minorizadas de todas as persoas LGTBI+.


https://www.instagram.com/queerunha/

Grazas pola vosa participación! A entrega de novas obras atópase pechada.

Bases

Poderán participar todas as persoas maiores de idade, sempre que as obras sexan en galego, orixinais e inéditas, non publicadas en ningún tipo de formato, nin total nin parcialmente (incluído internet), non premiadas ou pendentes de decisión en outros concursos, ou á espera de resposta de procesos editoriais. O incumprimento desta primeira base descalifica automaticamente o traballo presentado. 

Só se admitirá unha obra por persoa.

Toda persoa que participe neste certame acepta a cesión da obra para a súa publicación e difusión en outros medios físicos ou dixitais relacionados co Atlantic Pride ou o Club de lectura QUEERuña. Publicarase un libro cos relatos premiados e unha selección do xurado.

Libre, con vinculación á diversidade LGTBI+.

Estará composto por integrantes do club de lectura QUEERuña.

As integrantes do club QUEERuña que compoñen o xurado non poderán participar neste concurso.

Unha vez finalizado o prazo de presentación, a organización facilitaralle ao xurado todas as obras presentadas ao concurso, tamén en formato dixital, pero sin ningún dato persoal que permita identificar a súa autoría.

O xurado realizará a súa valoración en dúas fases: unha individual e outra grupal, que será nun encontro ordinario do club. Cada membro do xurado outorgará as puntuacións 10, 7, e 5 puntos aos tres relatos favoritos. Os tres relatos que obteñan a maior puntuación pasarán á fase de debate grupal, onde o xurado determinará a orde final dos premiados. Poderá recurrirse a unha nova votación no caso de non chegar a un consenso.

O xurado levantará acta das valoracións e posteriormente remitiralla á organización do certame.

Criterios transversais de valoración do xurado

  • Calidade literaria, corrección gramatical.
  • Personaxes e historias infrarrepresentadas dentro do espectro LGTBI+ e orixinalidade da obra.

Dende o Xoves 8 de Febreiro ata o 31 de maio de 2024, que é o día de peche de repepción de obras. Durante a celebración do festival (7 a 14 de xullo) anunciaranse as obras gañadoras e farase a entrega dos premios.

O texto presentarase en formato pdf e en documento tamaño DIN A4.

Máximo 10 páxinas. Tipografía Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.

Deberanse remitir dous documentos, un PDF coa obra, e outro PDF cos datos persoais, nomeados do seguinte xeito:

DATOS PERSOAIS_Nome Da Obra
OBRA_Nome da Obra

Tres galardóns en metálico

Toda persoa que participe neste certame acepta a cesión da obra para publicación e difusión do material en outros medios físicos ou dixitais relacionados co Atlantic Pride ou o Club de lectura QUEERuña.

  • 1º Premio – 600 €
  • 2º Premio – 300 €
  • 3º Premio – 100 €